Elektrárna PLANDRY

Základní informace o emisi

Emitent dluhopisů, společnost Organic Active  s.r.o., provozuje společně se  společností Organic Green s.r.o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 700kW a bioplynovou stanici s výkonem 800 kW v obci Plandy, okres Jihlava.

FVE byla uvedena do provozu v roce 2010 a BPS v roce 2012. Oba provozy tedy splňují podmínky pro získání státem garantovaných výkupních cen a zelených bonusů.

Společnost se rozhodla vydat emisi dluhopisů, kdy z výnosu jejich prodeje a následného přefinancování méně výhodných půjček a úvěrů, dojde ke snížení nákladů.

Další část bude využita k možným investicím do zvýšení výkonu BPS a automatizace obou provozů.

Jak využijeme získané prostředky?
  • Investice do zvýšení výkonu a automatizace obou provozů a vyšší rentabilitě projektu

  • Refinancování části méně výhodného financování

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?
  • Garantované výkupní ceny elektřiny  z obnovitelných zdrojů na dalších 12 resp. 14 let

  • Jasný obchodní model přímo podporovaný státem a legislativou ČR

  • Investice zajištěná dlouhodobým a nemovitým majetkem

  • Investice je zajištěná ručitelským prohlášením společnosti Organic green, s.r.o.