Fotovoltaická elektrárna (FVE) Plandry

Provoz a licence FVE

FVE Plandry o výkonu 700 kW byla uvedena do provozu v roce 2010 společností PREDIX s.r.o., a to na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence na výrobu elektrické energie číslo 11001853.

V roce 2015 pak došlo ke změně majitele FVE Plandry a novým majitelem se na základě kupní smlouvy ze dne 30. 10. 2014, jejímž předmětem byl převod pozemků, staveb a technologie FVE Plandry, stala Společnost Organic Active s.r.o s udělenou licencí číslo 111533197.

 

Fotovoltaická elektrárna je soustava fotovoltaických panelů vyráběných nejčastěji z křemíku pro získávání elektrické energie ze slunečního záření. Když sluneční záření dopadá na tyto panely vzniká fotoelelektrický jev jehož důsledkem je vznik elektrického proudu. 

 

Projekt FVE Plandry představuje standardní fotovoltaickou elektrárnu. Fotovoltaická elektrárna Plandry skládá se ze 64 střídačů a 3042 fotovoltaických modulů, o celkovém jmenovitém výkonu 700 kWp. Podpora v podobě dotovaných výkupních cen elektrické energie bude státem garantována ještě dalších cca 12 let až do roku 2030.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bioplynová stanice (BPS) Plandry

Provoz a licence BPS

Bioplynová stanice o výkonu 800 kWe/765 kWt, v katastru obce Plandry, okres Jihlava, kraj Vysočina, uvedená do provozu v r. 2012. Původní licence BPS Plandry č. 111224890 byla vystavena pro společnost PREDIX BIOPLYN s.r.o. nabyla právní moci 6. 12. 2012. Tato licence byla v roce 2015 zrušena a zároveň nabyla dne 26. 2. 2015 licence č. 111533198 pro společnost Organic Green s.r.o., kterou tato společnost převzala provoz BPS Plandry při zachování původní výkupní ceny. Akvizice projektu byla doložena kupní smlouvou ze dne 30. 10. 2014

Bioplynová stanice je projektována na zpracování cíleně pěstované energetické plodiny, kukuřičné siláže a dalších surovin (prasečí kejda, chlévský hnůj, travní senáž…) a jako obnovitelný zdroj energie vyrábí bioplyn. Bioplyn je dále spalován v kogenerační jednotce instalované v areálu objektu. Elektřina je dodávána do distribuční sítě E.ON Distribuce a z části slouží pro pokrytí vlastní spotřeby areálu.

Teplo vyráběné kogenerační jednotkou slouží z části pro vlastní spotřebu (technologické ohřevy v rámci bioplynové stanice) a zbývající část se využívá do vlastních sušících komor, které byly zakoupeny v loňském roce a které jsou nadále využívány k pronájmu sousednímu dřevařskému závodu situavanému vedle bioplynové stanice.

 

Elektrárna je osazena spalovacím pístovým motorem upraveným k výrobě elektrické energie spalováním bioplynu. Pro maximální výrobu elektrické energie o jmenovitém výkonu 800 kWp je nutné zajistit pravidelný přísun kvalitního bioplynu. Podpora v podobě dotovaných výkupních cen elektrické energie bude státem garantována ještě dalších cca 14 let do roku 2032.

Zjednodušené schéma fotovoltanické elektrárny ( zdroj: ERÚ)

Zjednodušené schéma bioplynové stanice ( zdroj: ERÚ)

v3