Licence

Podmínky podnikání v energetických odvětvích v České republice jsou stanoveny ustanovením § 3 energetického zákona, přičemž podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ). 

Společnost Organic Active s.r.o je držitelem licence č: 111533197 pro výrobu elektrické energie do roku 2040.

Společnost Organic Green s.r.o. je držitelem licence č: 111533198 pro výrobu elektrické energie do roku 2040.

Vlastnická struktura
  1. FVE - Organic Active s.r.o., IČ: 033 78 101

  2. BPS – Organic Green s.r.o., IČ: 021 86 357

100% obchodních podílů obou společností vlastní jediný společník a to společnost Orin Game s.r.o., IČ: 27989917 jejíž vlastníkem je fyzická osoba pan Jiří Kalous.

Produkt, výroba a provoz

Produktem je silová elektřina z obnovitelných zdrojů, která je prodávána do elektrizační soustavy za předem stanovených podmínek legislativou ČR.

Státní podpora elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Česká republika dlouhodobě podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou garantovaných výkupních cen. Tyto výkupní ceny jsou vyhlašovány každý rok Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) a jsou fixovány po dobu 20 let (cena se navíc každý rok valorizuje o minimálně 2 %).

Zákon č. 180/2005 Sb. i zákon č. 165/2012 Sb. stanovuje dva módy výkupu pro obnovitelné zdroje energie :

  • Garantovaná výkupní cena je fixovaná na 20 let s pravidelným ročním navýšením o 2 %;, energii je povinen odebírat jeden z hlavních energetických distributorů (ČEZ, E.ON, PRE)

  • Zelený bonus je fixován pouze na jeden rok, jde o příspěvek k vyrobené elektrické energii, kterou si provozovatel elektrárny může spotřebovat sám nebo prodat třetímu subjektu za libovolnou cenu

Majitelé nově postavených solárních elektráren již nemají nárok na žádnou podporu v podobě dotovaných výkupních cen nebo tzv. zelených bonusů. To platí pro všechny elektrárny připojené do sítě po 1.1.2014.

Vzhledem k tomu, že obě elektrárny v projektu Plandry byly uvedeny do provozu před tímto .

FVE Plandry byla uvedena do provozu v roce 2010 a díky tomu má zaručené extrémně zvýhodněné výkupní ceny elektřiny na dobu 20 let s pravidelným ročním navýšením o 2%.

BPS Plandry

Obchodní model podporovaný státem

Obchodní model je v celku jednoduchý a můžeme říci, že je státem garantovaný na základě současně platné legislativy. Obě elektrárny projektu Plandry mají nárok na státem garantované výkupní ceny po dobu dalších 12 let v případě FVE a 14 let v případě BPS.

Připojení do sítě

Místně příslušný provozovatel distribuční soustavy má povinnost přednostně připojit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň má také povinnost vykupovat veškerou elektřinu vyrobenou tímto zdrojem za ceny stanovené ERÚ.

Povinně vykupující
Povinně vykupující je obchodník s elektřinou určený zákonem č. 165/2012 Sb., nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Do doby rozhodnutí o výběru je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance. Od roku 2013 je to podle regionální příslušnosti E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.

Organizátor trhu s energiemi

OTE je akciová společnost ve vlastnictví České republiky. Předmětem podnikání společnosti jsou činnosti ustanovené § 4 odst. 3 písm. c) energetického zákona a správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.